Ponuka

Icopal universal

Jedná sa o špeciálnu fóliu na báze POCB (polyolefin-kopolymer-bitumen),ktorá sa používa do náročnejších jednovrstvových hydroizolačných systémov plochých striech. Fólia je vhodná pre novostavby a rekonštrukcie pre menej stabilné konštrukcie, ktoré sú zaťažené kmitaním, chvením alebo lokálnym priehybom.

Kľúčové vlastnosti:

Mimoriadna odolnosť proti poškodeniu, hrúbka 3,2 mm                                                                                                                                                                                                                                            Odolnosť proti prerastaniu koreňov (FLLTest) – špeciálne vyvinutá hydroizolácia na zelené strechy a priťažované stavby                                                                                                                                            Kompatibilné s asfaltom                                                                                                                                                                                                                                                                                                Neobsahuje chlór či halogén                                                                                                                                                                                                                                                                                                Odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom bez dodatočnej ochrany                                                                                                                                                                                                          Zvýšená požiarna odolnosť pri použití v systémovej skladbe