Ponuka

Asfaltové pásy

Väčšina ľudí ich pozná pod tradičným názvom IPA. Klasická „IPA“ sa u nás používala hlavne v minulosti. Dnes sa modifikáciou – pridaním látok do materiálu výrazne zlepšili ich vlastnosti a životnosť. Modifikácia sa vykonáva pomocou styrén-butadién-styrénu, čoho výsledkom sú APP modifikované asfaltové pásy. Hlavné výhody sú vysoká kvalita materiálu a odolnosť voči mechanickému poškodeniu (hrúbka pásu 4,2 až 5,2 mm). Nevýhodou je horšia spracovateľnosť za nižších teplôt.